1. تماس

  BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان سال 92- نویسنده دکتر نگین روناسی

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحات99 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر نگین روناسی
 2. تماس

  BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد اندودنتیکس (92-90)- نویسنده دکتر سارا اسماعیلی

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر سارا اسماعیلی -دکتر احسان اثنا عشری
 3. تماس

  BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء کودکان 95-90- نویسنده دنیا علی نژاد وهمکاران

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحات392 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر دنیا علی نژاد و همکاران
 4. تماس

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی درمان پروتزی بیماران بی دندان(بوچر 2013)- نویسنده دکتر علی ترکان

  58,000تومان

  49,300 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر علی ترکان
 5. تماس

  پنج آزمون - مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 93-89 به انضمام سال 94- نویسنده دکتر هما فرهادی فر و همکاران

  86,000تومان

  77,400 تومان

  تعداد صفحات323 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر هما فرهادی فر و همکاران
 6. تماس

  DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر (وایت و فارو2014)- نویسنده دکتر اسماعیل پورداور

  78,000تومان

  66,300 تومان

  تعداد صفحات288 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر اسماعیل پورداور - دکتر پرستو افقری
 7. تماس

  DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت (نویل 2016)- نویسنده دکتر ساعده عطارباشی

  48,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحات152 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر ساعده عطارباشی -دکتر سارا باقری
 8. تماس

  DSQ مجموعه سوالات اندودانتیکس، اصول و درمان (ترابی نژاد 2015)- نویسنده دکتر بهنام بوالهری

  86,000تومان

  73,100 تومان

  تعداد صفحات295 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر بهنام بوالهری -دکتر میثم محمدی خواه -دکتر راضیه سادات معیری
 9. تماس

  کتاب Hints نکات ویژه آزمون ملی و دستیاری اندودانتیکس ترابی نژاد 2015-نویسنده دکتر لیلی نیکروی

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحات۹۲ انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر لیلی نیکروی
 10. تماس

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397 - نویسنده دکتر شیوا توکل

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحات120 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر شیوا توکل ، دکتر آناهیتا دهقانی
 11. تماس

  DSQ مجموعه سوالات تشخیص افتراقی ضایعات دهان،فک و صورت (wood&Goaz) - نویسنده دکتر اسماعیل پورداور و همکاران

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحات145 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر اسماعیل پورداور و همکاران
 12. تماس
 13. تماس

  DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2018) - نویسنده دکتر الهام سادات افراز

  68,000تومان

  57,800 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر الهام سادات افراز
 14. تماس

  DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پروتزهای ایمپلنت دندانی (میش 2015) - نویسنده دکتر سجاد باصری

  128,000تومان

  108,800 تومان

  تعداد صفحات444 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر سجاد باصری - دکتر سپیده اورندی- دکتر مریم صادق‌الوعد
 15. تماس

  مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1399 همراه با پاسخنامه تشریحی- نویسنده دکترمیلاد زارعی

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات124 انتشارات رویان پژوه تالیف دکترمیلاد زارعی
 16. تماس

  DSQ مجموعه سوالات سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی- ترجمه دکتر مهدی عکاف زاده

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات132انتشارات رویان پژوه مترجم دکتر مهدی عکاف زاده - دکتر الهه عکاف زاده
 17. تماس

  کتاب Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist 2015 -نویسنده Donald E. Willmann

  418,000تومان

  355,300 تومان

  تعداد صفحات۶۹۸ انتشارات رویان پژوه تالیف Donald E. Willmann
 18. تماس

  کتاب Carranza's Clinical Periodontology - Vol 1&2-نویسنده Newman Takei

  980,000تومان

  833,000 تومان

  تعداد صفحات۱۷۶۶ انتشارات رویان پژوه تالیف Newman
 19. تماس

  کتاب Practical Periodontics 2015-نویسنده Kenneth Eaton

  238,000تومان

  202,300 تومان

  تعداد صفحات۳۵۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Kenneth Eaton
 20. تماس

  کتاب Ultrasonic Periodontal Debridement 2014-نویسنده Philip M. Preshaw

  156,000تومان

  132,600 تومان

  تعداد صفحات۲۱۶ انتشارات رویان پژوه تالیف Philip M. Preshaw
 21. تماس

  کتاب Periodontal Review2013-نویسنده Deborah A. Termeie

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات۲۹۶ انتشارات رویان پژوه تالیف Deborah A. Termeie
 22. تماس

  کتاب Comprehensive Periodontics2015-نویسنده Stuart L. Segelnick

  260,000تومان

  221,000 تومان

  تعداد صفحات۵۰۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Stuart L. Segelnick
 23. تماس

  کتاب Minimally Invasive Periodontal Therapy-نویسنده Thomas G. Wilson

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحات۱۹۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Thomas G. Wilson
 24. تماس

  کتاب Soft Tissue Management THE RESTORATIVE PERSPECTIVE Putting Concepts into Practice-نویسنده Ariel J. Raigrodski

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات۲۰۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Ariel J. Raigrodski
 25. تماس

  کتاب Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation 2013-نویسنده Jill S. Nield-Gehrig

  520,000تومان

  442,000 تومان

  تعداد صفحات۷۹۵ انتشارات رویان پژوه تالیف Jill S. Nield-Gehrig
 26. تماس

  کتاب Soft Tissue Management THE RESTORATIVE PERSPECTIVE Putting Concepts into Practice-نویسنده Ariel J. Raigrodski

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات۲۰۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Ariel J. Raigrodski
 27. تماس

  کتاب PRACTICAL PERIODONTAL PLASTIC SURGERY-نویسنده Serge Dibart

  118,000تومان

  100,300 تومان

  تعداد صفحات۱۶۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Serge Dibart
 28. تماس

  کتاب Tissue Engineering and Regeneration in Dentistry-نویسنده Alastair J. Sloan

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحات۱۸۲ انتشارات رویان پژوه تالیف Alastair J. Sloan
 29. تماس

  کتاب Periodontology the Essentials-نویسنده Hans-Peter Mueller

  148,000تومان

  125,800 تومان

  تعداد صفحات۲۷۲ انتشارات رویان پژوه تالیف Hans-Peter Mueller
 30. تماس

  کتاب Non-Surgical Control of Periodontal Diseases-نویسنده Paul A. Levi

  186,000تومان

  158,100 تومان

  تعداد صفحات۲۲۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Paul A. Levi
 31. تماس

  کتاب Perioperative Assessment of the Maxillofacial Surgery Patient2018-نویسنده Elie M. Ferneini

  468,000تومان

  397,800 تومان

  تعداد صفحات۷۲۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Elie M. Ferneini
0