1. تماس

  کتاب Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry 2017-نویسنده Richard J.Miron

  186,000تومان

  158,100 تومان

  تعداد صفحات۲۷۵ انتشارات رویان پژوه تالیف Richard J.Miron
 2. تماس

  کتاب Dental Hard Tissues and Bonding 2005-نویسنده D. C.Watts

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات۲۰۰ انتشارات رویان پژوه تالیف D.C.Watts
 3. تماس

  کتاب Apical Periodontitis in Root-Filled Teeth 2018-نویسنده Thomas Kvist

  118,000تومان

  100,300 تومان

  تعداد صفحات۱۴۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Thomas Kvist
 4. تماس

  کتاب Principles and Practice of LASER DENTISTRY 2016- نویسنده رابرت کانویسر

  198,000تومان

  168,300 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات رویان پژوه تالیف رابرت کانویسر
 5. تماس

  کتاب Art and Science of OPERATIVE DENTISTRY 2013- نویسنده هارالد او.هیمن

  368,000تومان

  312,800 تومان

  تعداد صفحات 568 انتشارات رویان پژوه تالیف هارالد او.هیمن
 6. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry 2016 Vol 1- نویسنده نارین اف ویلسون

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 256 انتشارات رویان پژوه تالیف نارین اف ویلسون
 7. تماس

  کتاب Clinical Cases in Periodontics 2012

  238,000تومان

  202,300 تومان

  تعداد صفحات۳۶۴ انتشارات رویان پژوه
 8. تماس

  کتاب Carranza's Clinical Periodontology 2019 + Videos-نویسنده PERRY R. KLOKKEVOLD

  128,000تومان

  108,800 تومان

  تعداد صفحات۶۰۰۰ انتشارات رویان پژوه تالیف PERRY R. KLOKKEVOLD
 9. تماس

  کتاب Vertical and Horizontal Ridge Augmentation 2017-نویسنده Istvan Urban

  350,000تومان

  297,500 تومان

  تعداد صفحات۴۰۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Istvan Urban
 10. تماس

  کتاب Peri-Implant Infection 2009-نویسنده Frank Schwarz

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات۲۹۶ انتشارات رویان پژوه تالیف Frank Schwarz
 11. تماس

  کتاب The ADA Practical Guide to Soft Tissue Oral Disease2018

  186,000تومان

  158,100 تومان

  تعداد صفحات۲۶۴ انتشارات رویان پژوه
 12. تماس

  کتاب Supra-Gingival Minimally Invasive Dentistry- نویسنده جوس لوییس روییز

  168,000تومان

  142,800 تومان

  تعداد صفحات 262 انتشارات رویان پژوه تالیف جوس لوییس روییز
 13. تماس

  کتاب Practical Procedures in Aesthetic Dentistry- نویسنده سوبیر بانرجی

  238,000تومان

  202,300 تومان

  تعداد صفحات 452 انتشارات رویان پژوه تالیف سوبیر بانرجی
 14. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان (زارب 2013)- نویسنده دکتر پویا اصلانی

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحات312 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر پویا اصلانی -دکتر الهه بیابانکی
 15. تماس

  کتاب Lasers in Dentistry-Current Concepts 2017-نویسنده دونالد کولوزی

  248,000تومان

  210,800 تومان

  تعداد صفحات 396 انتشارات رویان پژوه تالیف دونالد کولوزی
 16. تماس

  کتاب Advanced Cosmetic Otoplasty - نویسنده دکتر ملین شیفمن

  292,000تومان

  248,200 تومان

  تعداد صفحات 564 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر ملین شیفمن
 17. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012- نویسنده دکتر پویا اصلانی

  78,000تومان

  66,300 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر پویا اصلانی
 18. تماس

  کتاب Moderate Sedation and Emergency Medicine for Periodontists 2020-نویسنده Joseph A. Giovannitti

  86,000تومان

  73,100 تومان

  تعداد صفحات۸۶ انتشارات رویان پژوه تالیف Joseph A. Giovannitti
 19. تماس

  کتاب Lindhe’s Clinical Periodontology and Implant Dentistry-نویسنده Jan Lindhe

  980,000تومان

  833,000 تومان

  تعداد صفحات۱۳۶۳ انتشارات رویان پژوه تالیف Jan Lindhe
 20. تماس

  کتاب Fundamentals of Laser Dentistry 2011

  118,000تومان

  100,300 تومان

  تعداد صفحات۱۵۸ انتشارات رویان پژوه
 21. تماس

  کتاب Successful Local Anesthesia for Restorative Dentistry and Endodontics- نویسنده آل ریدر

  158,000تومان

  134,300 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات رویان پژوه تالیف آل ریدر
 22. تماس

  کتاب Evidence Based Caries Prevention 2016- نویسنده ایس ادن

  128,000تومان

  108,800 تومان

  تعداد صفحات 195 انتشارات رویان پژوه تالیف ایس ادن
 23. تماس

  کتاب Local Flaps in Facial Reconstruction 4TH 2022-نویسنده Shan R. Baker

  68,000تومان

  57,800 تومان

  تعداد صفحات۸۲۰ انتشارات رویان پژوه تالیف Shan R. Baker
 24. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب اصول و تکنیکهای رایج ارتودنسی گریبر2012- نویسنده دکتر نازیلا عاملی

  46,000تومان

  39,100 تومان

  تعداد صفحات316 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر نازیلا عاملی - دکتر مهدی صالحی زین آبادی
 25. تماس

  کتاب Noncarious Cervical Lesions and Cervical Dentin Hypersensitivity 2017- نویسنده پائولو وی. سوارس

  158,000تومان

  142,200 تومان

  تعداد صفحات 203 انتشارات رویان پژوه تالیف پائولو وی. سوارس
 26. تماس

  کتاب Biomarkers in Periodontal Health and Disease 2020-نویسنده Nurcan Buduneli

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحات۹۸ انتشارات رویان پژوه تالیف Nurcan Buduneli
 27. تماس

  کتاب Gingival Recession Management2018-نویسنده Adrian Kasaj

  138,000تومان

  117,300 تومان

  تعداد صفحات۱۶۷ انتشارات رویان پژوه تالیف Adrian Kasaj
 28. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب بیماریهای دهان برکت 2015- نویسنده دکتر سمیرا حاجی صادقی و همکاران

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحات375 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر سمیرا حاجی صادقی و همکاران
 29. تماس

  کتاب Next-Generation Biomaterials for Bone & Periodontal Regeneration2019-نویسنده Richard J. Miron

  248,000تومان

  210,800 تومان

  تعداد صفحات۳۸۴ انتشارات رویان پژوه تالیف Richard J. Miron
 30. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند (داوسون 2007)- نویسنده دکتر میلاد لاریجانی

  46,000تومان

  39,100 تومان

  تعداد صفحات151 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر میلاد لاریجانی -دکتر آفاق هوختی
 31. تماس

  کتاب Periodontal Root Coverage 2019-نویسنده Khadija Amine

  77,000تومان

  65,450 تومان

  تعداد صفحات۸۸ انتشارات رویان پژوه تالیف Khadija Amine
 32. تماس

  Book Brief خلاصه کتاب اندودانتیکس، اصول و درمان (ترابی نژاد 2015)- نویسنده دکتر علی طاهریان

  48,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر علی طاهریان
0