1. موجود

  کتاب اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015 ترجمه دکتر مسعود یغمائی

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر مسعود یغمایی
 2. موجود

  کتاب لذت دندانپزشکی ترمیمی دکتر فرخ آصف زاده

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر فرخ آصف زاده
 3. موجود

  کتاب درمان پروتزی بیماران بی دندان - پروتزهای کامل و متکی بر ایمپلنت - زارب بوچر 2013

  92,000تومان

  78,200 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر مهران نوربخش
 4. تمام شده

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی کودکان مک دونالد 2011

  48,800تومان

  41,480 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر کاملیا کیان بخت - دکتر آسیه زهره ای
 5. موجود

  کتاب تشخیص بیماریهای دهان برکت 2015 سیاه و سفید دکتر حامد حسین کاظمی

  398,000تومان

  318,400 تومان

  تعداد صفحه 741 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر حامد حسین کاظمی و همکاران
 6. موجود

  کتاب علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 2019 نسخه سیاه و سفیدترجمه دکتر زهرا خاموردی

  380,000تومان

  304,000 تومان

  تعداد صفحه 965 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر زهرا خاموردی و همکاران
 7. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014 دکتر امیر حسین نجف پور

  56,800تومان

  48,280 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر امیرحسین نجف پور - دکتر شهروز شفایی فرد
 8. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014 دکتر علیرضا جهانگیرنیا

  52,800تومان

  44,880 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سینا قانعان
 9. موجود

  کتاب جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014 ترجمه دکتر جهانگیرنیا

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه 717 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر علیرضا جهانگیرنیا - دکتر محمدعلی دولت آبادی
 10. تمام شده

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR - اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2014 مریم میرزایی

  62,800تومان

  53,380 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مریم میرزایی
 11. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2013

  38,800تومان

  32,980 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر نازنین آرین - محمدرضا غفاری
 12. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مبانی نظری و عملی اندودنتیکس ترابی نژاد 2015

  58,800تومان

  49,980 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر آزیتا ایروانی
 13. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پروتز ثابت شیلینبرگ 2012 دکتر شیرین رضوانی

  88,000تومان

  74,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر شیرین رضوانی - دکتر زهرا رحمانی - دکتر کاوه سیدان
 14. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ 2012 دکتر شیرین رضوانی

  88,000تومان

  74,800 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر شیرین رضوانی - دکتر نجمه موسوی
 15. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR & DDQ استوارت 2008

  68,000تومان

  57,800 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سعید ایپک چی
 16. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015 احمد بهروزیان

  58,800تومان

  49,980 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر احمد بهروزیان - دکتر یوسف کنعانی زاده - دکتر فرزین احمدپور پورناکی
 17. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

  48,800تومان

  41,480 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سینا قانعان - علیرضا جهانگیرنیا
 18. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR درمان پروتزیبیماران بی دندان زارب 2013

  54,800تومان

  52,060 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سالومه هاشمی - دکتر سید امین موسوی
 19. موجود

  کتاب درمان بیماران بدون دندان پروتز کامل دکتر اجلالی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود اجلالی
 20. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013 دکتر بهاره آقا محمدی

  88,000تومان

  74,800 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر بهاره آقامحمدی آمقانی - دکتر نگین فرهمندپور - دکتر سارا ولیزاده
 21. تمام شده

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پروفیت 2013 دکتر هومن زرنگار

  69,800تومان

  59,330 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر هومن زرنگار - دکتر سید امیرحسین میرهاشمی
 22. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مواد دندانی مک کیب دکتر حسین باقری

  38,800تومان

  32,980 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسین باقری
 23. موجود

  کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن 2016 ترجمه دکتر مهران نوربخش دکتر ساحل مقتدر نژاد

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر مهران نوربخش - دکتر ساحل مقتدر نژاد
 24. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مسیرهای پالپ 2016 دکتر داود جمشیدی

  88,800تومان

  75,480 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر داود جمشیدی - دکتر سیده کوثر اشرفی
 25. تماس

  کتابClinical Guide to Accelerated Orthodontics With a Focus on Micro- Osteoperforations- نویسندهMani Alikhani

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 139 انتشارات شایان نمودار تالیفMani Alikhani
 26. تماس

  کتابBiology of Orthodontic Tooth Movement Current Concepts and Applications in Orthodontic Practice- نویسندهBhavna Shroff

  160,000تومان

  128,000 تومان

  تعدا صفحات 169 انتشارات شایان نمودار تالیف Bhavna Shroff
 27. تماس

  کتابCraniofacial Distraction- نویسندهJoseph G. McCarthy

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 234 انتشارات شایان نمودار تالیف Joseph G. McCarthy
 28. تماس

  کتابOrthodontic Functional Appliances Theory and Practice- نویسندهPadhraig S. Fleming

  240,000تومان

  204,000 تومان

  تعداد صفحات 172 انتشارات شایان نمودار تالیف Padhraig S. Fleming-Robert T. Lee
 29. تماس

  کتابSkeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion- نویسنده Moschos A. Papadopoulos

  240,000تومان

  204,000 تومان

  تعداد صفحات 335 انتشارات شایان نمودار تالیف Moschos A. Papadopoulos
 30. تماس

  کتابContemporary Treatment of Dentofacial Deformity- نویسنده William R. Proffit

  320,000تومان

  272,000 تومان

  تعداد صفحات 758 انتشارات شایان نمودار تالیف William R. Proffit-Raymond P. White-David M. Sarver
 31. تماس

  کتابContemporary Ortodontics- نویسنده William Proffit

  380,000تومان

  323,000 تومان

  تعداد صفحات 745 انتشارات شایان نمودار تالیفWilliam Proffit-Henry Fields Brent-Larson David Sarver
 32. تماس

  کتابManual of wire bending- نویسنده E.Nakajima

  110,000تومان

  88,000 تومان

  تعداد صفحات 100 انتشارات شایان نمودار تالیف E.Nakajima
0