1. تماس

  کتاب پروگنوز در اندودنتیکس - مترجم کیمیا جلیلوند

  168,000 تومان

  تعداد صفحات 158 انتشارات شایان نمودار ترجمه کیمیا جلیلوند
 2. تماس

  کتاب PDQ تشخیص و و درمان بیماری های دهان - نویسنده جیمز شیوبا

  تعداد صفحات 368 انتشارات شایان نمودار تالیف جیمز شیوبا
 3. تماس

  کتاب ارتودنسی با سیستم MBT نوین SMART CLIP TM- نویسنده دکتر سیامک جهان آرا

  تعداد صفحات 288 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر سیامک جهان آرا
 4. تماس

  کتاب آموزش عملی ارتودنسی ثابت از ابتدا تا انتها - نویسنده دکتر ساسان ترابیان

  تعداد صفحات 264 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر ساسان ترابیان
 5. تماس

  کتاب EXPANSION در ارتودنسی- نویسنده دکتر سیامک جهان آرا

  تعداد صفحات 180 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر سیامک جهان آرا
 6. تماس

  کتاب CDR چکیده دندانپزشکی - نویسنده دکتر الهام شادمهر

  تعداد صفحات 232 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر الهام شادمهر
 7. تماس
 8. تماس

  کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان - نویسنده دکتر زهره خلیلک

  تعداد صفحات 158 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر زهره خلیلک
 9. تماس
 10. تماس

  کتاب درمان زود هنگام ارتودنسی-نویسنده Bahreman, Aliakbar-مترجم دکتر سوما عرب زاده

  360,000تومان

  288,000 تومان

  تعداد صفحات428 تالیف Bahreman, Aliakbar ترجمه دکتر سوما عرب زاده انتشارات شایان نمودار
 11. تماس

  کتاب ارتودنسی اصول و تکنیک های رایج گریبر۲۰۱۲ جلد ۲رنگی-نویسنده Lee W. Graber-مترجم دکتر سیدامین همایونی

  298,000تومان

  253,300 تومان

  تعداد صفحات624 انتشارات شایان نمودار تالیف Lee W. Graber ترجمه دکتر سیدامین همایون
 12. تماس

  کتاب بی دندانی های کامل و روشهای درمان جلد ۱-نویسنده دکتر جعفر دادمنش

  تعداد صفحات349 تالیف دکتر جعفر دادمنش انتشارات شایان نمودار
 13. تماس

  کتاب DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۰۹مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی-نویسنده دکتر ساعده عطار باشی مقدم

  16,700تومان

  13,360 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف دکتر ساعده عطار باشی مقدم انتشارات شایان نمودار
 14. تماس

  کتاب اطلس تشخیص و درمان بیماران ارتودنسی-نویسنده Marjan Askari -مترجم دکتر امید ختنی

  210,000تومان

  168,000 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف Marjan Askari ترجمه دکتر امید ختنی انتشارات شایان نمودار
 15. تماس

  کتاب راهنمای جامع بیماران ارتودنسی-نویسنده دکتر مریم صاکی

  44,000تومان

  35,200 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف دکتر مریم صاکی انتشارات شایان نمودار
 16. تماس

  کتاب ارتودنسی در یک نگاه-نویسنده Gill Daljit S-مترجم دکتر مریم پوستی

  23,000تومان

  18,400 تومان

  تعداد صفحات144 انتشارات شایان نمودار تالیف Gill Daljit S ترجمه دکتر مریم پوستی
 17. تماس

  کتاب سفالومتری کاربردی در ارتودنسی همراه با DVD-نویسنده دکتر مسعود سیفی

  44,000تومان

  35,200 تومان

  تعداد صفحات104 تالیف دکتر مسعود سیفی انتشارات شایان نمودار
 18. تماس
 19. تماس

  کتاب ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۳ جلد۲ سیاه و سفید-نویسنده David M.Sarver-مترجم دکتر هومن زرنگار

  55,000تومان

  44,000 تومان

  تعداد صفحات220 تالیف David M.Sarver ترجمه دکتر هومن زرنگار
 20. تماس

  کتاب مبانی مکانیک های درمان ارتودنسی از تئوری تا کلینیک-نویسنده John C.Bennett-مترجم دکتر بهزاد سالاری

  240,000تومان

  192,000 تومان

  تعداد صفحات274 ترجمه دکتر بهزاد سالاری انتشارات شایان نمودار
 21. تماس

  کتابCDR پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۱ چکیده مراجع دندانپزشکی -نویسنده دکتر سارا آیرملو

  39,800تومان

  31,840 تومان

  تعداد صفحات144 تالیف دکتر سارا آیرملو انتشارات شایان نمودار
 22. تماس

  کتاب CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب بوچر ۲۰۱۳ چکیده مراجع دندانپزشکی-نویسنده دکتر سالومه هاشمی

  54,800تومان

  43,840 تومان

  تعداد صفحات165 تالیف دکتر سالومه هاشمی انتشارات شایان نمودار
 23. تماس

  کتاب DDQ پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۱مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی-نویسنده دکتر سارا آیرملو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف دکتر سارا آیرملو انتشارات شایان نمودار
 24. تماس

  کتاب DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی-نویسنده دکتر شیرین رضوانی

  88,000تومان

  70,400 تومان

  تعداد صفحات261 تالیف دکتر شیرین رضوانی انتشارات شایان نمودار
 25. تماس

  کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۱-نویسنده David T. Brown-مترجم دکتر مهران نوربخش

  57,000تومان

  45,600 تومان

  تعداد صفحات332 تالیف David T. Brown ترجمه دکتر مهران نوربخش انتشارات شایان نمودار
 26. تماس

  کتاب مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲-نویسنده Herber T.Shilingburg-مترجم دکتر مهران نوربخش

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحات580 تالیف Herber T.Shilingburg ترجمه دکتر مهران نوربخش انتشارات شایان نمودار
 27. تماس

  کتاب پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک-نویسنده دکتر حسین درریز

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات68 تالیف دکتر حسین درریز انتشارات شایان نمودار
 28. تماس

  کتاب پروتزهای فکی-صورتی-نویسنده Taylor, Thomas D-مترجم دکتر جعفر قره چاهی

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحات253 تالیف Taylor, Thomas D ترجمه دکتر جعفر قره چاهی انتشارات شایان نمودار
 29. تماس

  کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات پروتز -مترجم دکتر میلاد معتمدی

  48,000تومان

  38,400 تومان

  تعداد صفحات642 ترجمه دکتر میلاد معتمدی انتشارات شایان نمودار
0