1. تماس

  کتاب پروگنوز در اندودنتیکس - مترجم کیمیا جلیلوند

  168,000 تومان

  تعداد صفحات 158 انتشارات شایان نمودار ترجمه کیمیا جلیلوند
 2. تماس

  کتاب مجموعه سوالات تالیفی پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019- نویسنده دکتر حمیدرضا محمدی

  59,800تومان

  53,820 تومان

  تعداد صفحات182 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر حمیدرضا محمدی - دکتر مهدی مجتهدی‌نیا - دکتر زینب تراب
 3. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۱ جلد۱-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر افشین خورسند

  33,000تومان

  26,400 تومان

  تعداد صفحات380 تالیف Newman, Michael G انتشارات شایان نمودار ترجمه دکتر افشین خورسند
 4. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۱رنگی همراه با CD-نویسنده Newman, Michael g-ترجمه دکتر ندا مسلمی

  260,000تومان

  208,000 تومان

  تعداد صفحات536 تالیف Newman, Michael g مترجم دکتر ندا مسلمی انتشارات شایان نمودار
 5. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۲ رنگی همراه با CD-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر ندا مسلمی

  230,000تومان

  184,000 تومان

  تعداد صفحات368 تالیف Newman, Michael G ترجمه دکتر ندا مسلمی انتشارات شایان نمودار
 6. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد3 رنگی همراه با CD-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر مهرناز صدیقی

  280,000تومان

  224,000 تومان

  تعداد صفحات608 انتشارات شایان نمودار تالیف Newman, Michael G ترجمه دکتر مهرناز صدیقی
 7. تماس

  کتاب DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۱مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی-نویسنده دکتر شهرزاد شاه بیک

  58,900تومان

  47,120 تومان

  تعداد صفحات270 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر شهرزاد شاه بیک
 8. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۱ سیاه و سفید همراه با CD-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر ندا مسلمی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحات536 انتشارات شایان نمودار تالیف Newman, Michael G ترجمه دکتر ندا مسلمی
 9. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۲ سیاه و سفید همراه با CD-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر ندا مسلمی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحات368 انتشارات شایان نمودار تالیف Newman, Michael G ترجمه دکتر ندا مسلمی
 10. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۵ جلد۳ سیاه و سفید همراه با CD-نویسنده Newman, Michael G-مترجم دکتر مهرناز صدیقی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحات608 انتشارات شایان نمودار تالیف Newman, Michael G ترجمه دکتر مهرناز صدیقی
 11. تماس

  کتاب CDR دندانپزشکی کودکان مک دونالد ۲۰۱۶ (چکیده مراجع دندانپزشکی) - نویسنده دکتر نیلوفر فلاح

  62,800تومان

  50,240 تومان

  تعداد صفحات 406 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر نیلوفر فلاح
 12. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹ جلد ۱ (رنگی)- نویسنده دکتر افشین خورسند و همکاران

  420,000تومان

  336,000 تومان

  تعداد صفحات584 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر افشین خورسند و همکاران
 13. تماس

  کتاب بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی- نویسنده زهرا گودرزی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحات130 انتشارات شایان نمودار تالیف زهرا گودرزی
 14. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹ جلد ۱(سیاه و سفید)- نویسنده دکتر افشین خورسند و همکاران

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحات584 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر افشین خورسند و همکاران
 15. تماس

  کتاب DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹(مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)-نویسنده دکتر شهرزاد شاه بیک

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحات446 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر دکتر شهرزاد شاه بیک
 16. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹ جلد ۲ (رنگی)-ترجمه دکتر افشین خورسند و همکاران

  390,000تومان

  312,000 تومان

  تعداد صفحات520 انتشارات شایان نمودار مترجم دکتر افشین خورسند و همکاران
 17. تماس

  کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا ۲۰۱۹ جلد ۲همراه با CD (سیاه و سفید)-نویسنده دکتر افشین خورسند و همکاران

  170,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات520 انتشارات شایان نمودار تالیف دکتر افشین خورسند و همکاران
 18. تماس

  کتاب Principles and Practice of LASER DENTISTRY 2016- نویسنده رابرت کانویسر

  198,000تومان

  168,300 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات رویان پژوه تالیف رابرت کانویسر
 19. تماس

  کتاب Art and Science of OPERATIVE DENTISTRY 2013- نویسنده هارالد او.هیمن

  368,000تومان

  312,800 تومان

  تعداد صفحات 568 انتشارات رویان پژوه تالیف هارالد او.هیمن
 20. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry 2016 Vol 1- نویسنده نارین اف ویلسون

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 256 انتشارات رویان پژوه تالیف نارین اف ویلسون
 21. تماس

  کتاب Supra-Gingival Minimally Invasive Dentistry- نویسنده جوس لوییس روییز

  168,000تومان

  142,800 تومان

  تعداد صفحات 262 انتشارات رویان پژوه تالیف جوس لوییس روییز
 22. تماس

  کتاب Practical Procedures in Aesthetic Dentistry- نویسنده سوبیر بانرجی

  238,000تومان

  202,300 تومان

  تعداد صفحات 452 انتشارات رویان پژوه تالیف سوبیر بانرجی
 23. تماس

  کتاب Lasers in Dentistry-Current Concepts 2017-نویسنده دونالد کولوزی

  248,000تومان

  210,800 تومان

  تعداد صفحات 396 انتشارات رویان پژوه تالیف دونالد کولوزی
 24. تماس

  کتاب Advanced Cosmetic Otoplasty - نویسنده دکتر ملین شیفمن

  292,000تومان

  248,200 تومان

  تعداد صفحات 564 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر ملین شیفمن
 25. تماس

  کتاب Successful Local Anesthesia for Restorative Dentistry and Endodontics- نویسنده آل ریدر

  158,000تومان

  134,300 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات رویان پژوه تالیف آل ریدر
 26. تماس

  کتاب Evidence Based Caries Prevention 2016- نویسنده ایس ادن

  128,000تومان

  108,800 تومان

  تعداد صفحات 195 انتشارات رویان پژوه تالیف ایس ادن
 27. تماس

  کتاب Noncarious Cervical Lesions and Cervical Dentin Hypersensitivity 2017- نویسنده پائولو وی. سوارس

  158,000تومان

  142,200 تومان

  تعداد صفحات 203 انتشارات رویان پژوه تالیف پائولو وی. سوارس
 28. تماس

  کتاب Restoring with Flowables2017- نویسنده دوگلاس ای. تری

  198,000تومان

  168,300 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات رویان پژوه تالیف دوگلاس ای. تری
 29. تماس

  کتاب Atlas of Pain Injection Techniques- نویسنده دکتر ترس کونر

  94,000تومان

  79,900 تومان

  تعداد صفحات 133 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر ترس کونر
 30. تماس

  کتاب A Practical Clinical Guide to Resin Cements 2015- نویسنده مایکل سانیکو سگرا

  86,000تومان

  73,100 تومان

  تعداد صفحات 85 انتشارات رویان پژوه تالیف مایکل سانیکو سگرا
 31. تماس

  کتاب Dental Materials 2016- نویسنده کارول دیکسون هتریک

  260,000تومان

  221,000 تومان

  تعداد صفحات 388 انتشارات رویان پژوه تالیف کارول دیکسون هتریک
0